Nie reagujesz - akceptujesz!

Posiedzenie Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

Data publikacji 20.10.2011

20.10.2011r. „Nie reagujesz – akceptujesz” – to hasło kampanii informacyjnej policji, która zachęca obywateli do telefonicznego zgłaszania wszelkich przejawów łamania prawa.

20.10.2011r. „Nie reagujesz – akceptujesz” – to hasło kampanii informacyjnej policji, która zachęca obywateli do telefonicznego zgłaszania wszelkich przejawów łamania prawa.

- Funkcjonariusze nie mogą być wszędzie, bo to organizacyjnie jest niemożliwe, ale pojawią się tam, gdzie potrzebę ich obecności zgłoszą mieszkańcy, którzy bezzwłocznie zaalarmują policję o łamaniu prawa – powiedział mł. insp. Janusz Ciszek, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu na posiedzeniu Komisji Samorządu i Ładu Publicznego.

Obecność mundurowych na październikowych obradach spowodowana była interwencją SM „Zawiercie”, której spółdzielcze mienie często jest dewastowane w tej okolicy, oraz pisemną opinią mieszkańców bloków przy ulicy M. C. Skłodowskiej. Zdaniem lokatorów, na osiedlu dochodzi do nierzadkich przypadków łamania prawnych przepisów. Często w konflikt z prawem – zdaniem sygnatariuszy pisma – wchodzą także uczniowie pobliskiej szkoły.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zgodnie podkreślali, że reagują na każdą interwencję. Niestety wielu zawiercian wciąż nie wzywa policji, gdy dostrzeże łamanie prawa. – Musimy zmienić postawę naszych obywateli, którzy wolą udawać, że nic się nie stało, zamiast wybrać numer 997 – lub 112 – i choćby anonimowo takie przestępstwo zgłosić – mówił mł. insp. J. Ciszek przekazując Tomaszowi Paci plakat propagujący akcję „Nie reagujesz – akceptujesz”.