Funkcjonariusze z wizytą w szkole - Nie reagujesz - akceptujesz! - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Nie reagujesz - akceptujesz!

Funkcjonariusze z wizytą w szkole

Data publikacji 23.10.2012

16 października br zawierciańscy policjanci podczas spotkania z uczniami przestrzegali przed objawami demoralizacji i czynami karalnymi, które najczęściej popełniają nieletni. Omówili również założenia kampanii społecznej „Nie reagujesz – akceptujesz”.

Na specjalne zaproszenie dyrekcji Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu, zorganizowano prelekcję dla uczniów kilku klas tej szkoły. Spotkanie prowadziła post. Marta Wnuk z Zespołu ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. Policjantka zwróciła uwagę na prawidłowe zachowanie się zarówno w szkole jak i na ulicy, z uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Szczegółowo omówiła również przejawy demoralizacji i czyny karalne, najczęściej popełniane przez nieletnich. Przestrzegając, przedstawiła także środki wychowawcze i poprawcze stosowane przez Sąd Rodzinny. Starszych uczniów ostrzegała przed popełnianiem przestępstw i wykroczeń oraz przypomniała kary, przewidziane za popełnienie określonych czynów zabronionych. W ramach ogólnopolskiej akcji „Nie reagujesz – akceptujesz” zachęcała młodzież do bieżącego przekazywania policji informacji o wszelkich przypadkach łamania prawa. Podczas prelekcji omówiono również role ofiary i świadka oraz odpowiedzialności wynikającej z zaniechania powiadomienia o danym zdarzeniu odpowiednich podmiotów. Gościem honorowym spotkania był „Sznupek” maskotka śląskiej Policji - przyjaciel dzieci i młodzieży.