„Bezpieczeństwo dzieci na drogach” - 2012-rok pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

2012-rok pieszego

„Bezpieczeństwo dzieci na drogach”

Policjanci z zawierciańskiej drogówki uczestniczyli w prelekcji przygotowanej przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Bezpieczeństwo dzieci na drogach”. Głównym celem tej akcji i jest poprawa bezpieczeństwa wśród dzieci ...

Policjanci z zawierciańskiej drogówki uczestniczyli w prelekcji przygotowanej przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Bezpieczeństwo dzieci na drogach”. Głównym celem tej akcji i jest poprawa bezpieczeństwa wśród dzieci zamieszkałych na terenach wiejskich.


31 kwietnia 2012 r w Zespole Szkół im. Wespazjana Kochowskiego w Goleniowach odbyła się prelekcja promująca bezpieczeństwo dzieci na drogach. W spotkaniu zorganizowanym przez Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie uczestniczyli uczniowie tej placówki oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu całej gminy. Na sali obecny był także starosta, burmistrz Szczekocin, dyrektor ARiMR i przedstawiciela KRUS-u. Podczas prelekcji omówiono najczęstsze przyczyny wypadków, w których biorą udział dzieci zamieszkałe na terenach wiejskich. Policjant ruchu drogowego asp.szt. Andrzej Szóstak przypomniał najmłodszym zasady bezpiecznego korzystania z dróg. Na zakończenie dzieciom wręczono około 120 kamizelek odblaskowych i inne elementy poprawiające widoczność pieszych i rowerzystów.