Wspólne prelekcje - 2012-rok pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

2012-rok pieszego

Wspólne prelekcje

Zawierciańscy policjanci wspólnie z uczniami i nauczycielem Technikum Samochodowego w Zawierciu spotkali się z wychowankami Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej. Podczas wizyty omówiono przepisy ruchu drogowego, dotyczące ...

Zawierciańscy policjanci wspólnie z uczniami i nauczycielem Technikum Samochodowego w Zawierciu spotkali się z wychowankami Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej. Podczas wizyty omówiono przepisy ruchu drogowego, dotyczące m.in. bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Uczestnikom wręczono również elementy odblaskowe.


W dniu 18 września br, policjanci ruchu drogowego wspólnie uczniami i nauczycielem - instruktorem nauki jazdy z Techniku Samochodowego w Zawierciu zorganizowali spotkanie z wychowankami Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej. Prelekcję dla uczestników spotkania przeprowadził mł.asp. Grzegorz Kopecki z zawierciańskiej drogówki. Przypomniał on młodym słuchaczom przepisy ruchu drogowego, dotyczące bezpiecznego korzystania z dróg, ulic, parkingów i placów. Szczególną uwagę zwrócił na przestrzeganie przepisów przepisów ruchu drogowego przez kierujących rowerem oraz pieszych przechodzących przez jezdnię. Zachęcał również do korzystania w porze wieczorowo nocnej z elementów odblaskowych. Uczniowie Technikum Samochodowego, pokazali przygotowaną przez siebie prezentacje multimedialną pn. "bezpieczniejszy bo widoczny". Na zakończenie uczestnikom spotkania wręczono odblaski, kaski rowerowe, plecaki i płyty multimedialne.