Egzamin dla młodych cyklistów - 2012-rok pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

2012-rok pieszego

Egzamin dla młodych cyklistów

Wczoraj na terenie zawierciańskiego miasteczka ruchu drogowego odbyły się egzaminy na kartę rowerową i motorowerową. Przystąpiło do nich około 100 młodych osób. Egzaminy były także okazją do przekazania na potrzeby miasteczka, dwóch rowerów ..

Wczoraj na terenie zawierciańskiego miasteczka ruchu drogowego odbyły się egzaminy na kartę rowerową i motorowerową. Przystąpiło do nich około 100 młodych osób. Egzaminy były także okazją do przekazania na potrzeby miasteczka, dwóch rowerów oraz motoroweru.


20 września br na terenie miasteczka ruchu drogowego przy ul. Miodowej w Zawierciu przy współudziale Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach przeprowadzono egzaminy na karty rowerowe i motorowerowe. Przystąpiło do nich około 100 młodych osób z terenu powiatu zawierciańskiego. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz umiejętnością kierowania jednośladem. Podczas imprezy można było również zobaczyć występy małych artystów oraz sprawdzić działanie pasów bezpieczeństwa podczas symulacji zderzenia z innym pojazdem. Najmłodszym wręczano także rożnego rodzaju elementy odblaskowe, poprawiające widoczność pieszych i rowerzystów. Zmaganiom młodych cyklistów przyglądał się Prezydent Miasta Ryszard Mach i Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu mł.insp. Robert Szczypka. Na zakończenie dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach przekazał na ręce Pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 skuter i rowery, które będą wykorzystywane podczas kolejnych egzaminów.