Piesi i kierowcy w obiektywie kamer - 2015-rok pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

2015-rok pieszego

Piesi i kierowcy w obiektywie kamer

We wtorek policjanci ruchu drogowego przeprowadzili intensywne działania pn. „Pieszy”. Jej głównym celem była poprawa bezpieczeństwa, tzw. „niechronionych uczestników ruchu drogowego”. W ciągu kilku godzinnej akcji mundurowi ujawnili aż 30 wykroczeń.

W działaniach przeprowadzonych na terenie Zawiercia  wykorzystano Ruchome Stanowisko Dowodzenia i Monitoringu wyposażone w zestawy nowoczesnych kamer. Przy ich pomocy mundurowi wypatrywali czy kierujący zwalniają przed przejściami dla pieszych i czy przejeżdżają przez przejścia na czerwonym świetle. Obserwowali też pieszych czy przechodzą przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych oraz czy nie wbiegają na jezdnię lub nie wchodzą na przejście na czerwonym świetle. W obiektywie kamery znaleźli się też rowerzyści przejeżdżający po pasach. Zarejestrowane wykroczenia  natychmiast przekazywali umundurowanym patrolom, które zatrzymywały sprawców. W pięciu przypadkach byli to piesi przechodzący w miejscu niedozwolonym. Również pięciu kierowców otrzymało mandaty za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Kamery zarejestrowały także 2 kierowców, którzy przejechali skrzyżowanie i przejście dla pieszych na czerwonym świetle oraz kierujących, którzy omijali lub wyprzedzali na przejściu dla pieszych. Podobne akcję zostaną powtórzone w najbliższym czasie.

 

Ładowanie odtwarzacza...