Kontrole pieszych - 2015-rok pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

2015-rok pieszego

Kontrole pieszych

Wczoraj zawierciańscy policjanci przeprowadzili wzmożone działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Do ujawniania wykroczeń wykorzystywali profesjonalny aparat fotograficzny. Najczęściej byli to piesi przechodzący w miejscach niedozwolonych. Podobne kilkugodzinne akcje, będą wielokrotnie powtarzane w najbliższym czasie.

Przyczyną wielu tragicznych wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego jest nieostrożne wejście pieszego na jezdnię, tuż przed jadący pojazd. Często w miejscach, w których przejście przez jezdnie jest niedozwolone. Przeprowadzone przez policjantów wydziału ruchu drogowego kontrole miały na celu zdyscyplinowanie pieszych a tym samym zmniejszenia zdarzeń drogowych z ich udziałem. W ciągu akcji ujawniono kilkanaście wykroczeń popełnianych przez pieszych. Najczęściej było to przechodzenie lub przebieganie przez jezdnię w miejscu zabronionym. Korzystając z aparatu fotograficznego z dużym teleobiektywem policjanci ujawniali także przypadki jazdy bez zapiętych pasów bezpieczeństwa jak również prowadzenie rozmów przez telefony komórkowe w czasie jazdy.

W bieżącym roku na terenie naszego powiatu doszło do 5 wypadków z udziałem pieszych, w których 5 osób zostało rannych (0 zabitych). W analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano 7 wypadków, w których zginęła 1 osoba  a 7 doznało obrażeń ciała.

Ponownie apelujemy zarówno do kierowców, jak i pieszych o większą ostrożność i rozwagę. Należy pamiętać, że samochód na śliskiej nawierzchni ma o wiele dłuższą drogę hamowania, a pieszy w kontakcie z rozpędzonym pojazdem doznaje ciężkich obrażeń ciała.