Podsumowanie działań NURD - 2016-rok pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

2016-rok pieszego

Podsumowanie działań NURD

Wczoraj policjanci z zawierciańskiej drogówki kontrolowali bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. W czasie działań ujawnili ponad 40 wykroczeń. Największą ilość wykroczeń popełnili piesi, którzy głównie przechodzili w miejscu niedozwolonym. Odnotowano również przypadki jazdy rowerem po pasach.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego czyli piesi, rowerzyści oraz motorowerzyści są grupą najbardziej zagrożoną utratą zdrowia lub życia na skutek zdarzeń drogowych. Wczorajsze, ogólnokrajowe działania, w których uczestniczyli zawierciańscy policjanci miały na celu ograniczyć liczbę zdarzeń z tą grupą  uczestników ruchu drogowego. Od godz. 6.00 do 22.00 mundurowi odnotowali 43 wykroczenia, za co nałożyli 38 mandatów i zastosowali kilka pouczeń. Największą ilość wykroczeń popełnili piesi, którzy głównie przechodzili w miejscu niedozwolonym. Odnotowano również 12 przypadków nieustępowania pierwszeństwa pieszym na oznakowanym przejściu. Postępowanie mandatowe zastosowano także wobec 8 rowerzystów, którzy przejeżdżali rowerem wzdłuż przejścia dla pieszych.

Niechronieni uczestnicy ruchu rogowego powinni pamiętać, że pojazdu nie da się zatrzymać w miejscu. Wchodząc na jezdnie tuż przed nadjeżdżającym pojazdem stwarzają dla siebie ogromne zagrożenie. Bardzo niebezpieczne jest też przejeżdżanie rowerem po pasach. Pieszy i rowerzysta w zderzeniu z samochodem ma małe szanse na „wyjście z tego cało” . Policjanci przypominają także o obowiązku korzystania z elementów odblaskowych.