W obiektywie ukrytej kamery - 2016-rok pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

2016-rok pieszego

W obiektywie ukrytej kamery

Policjanci z zawierciańskiej drogówki nagrywali wczoraj kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego. W działaniach wykorzystano busa wyposażonego w kamery. W trakcie kilkugodzinnych działań mundurowi ujawnili w ten sposób 10 wykroczeń.

W poniedziałek na terenie Zawiercia policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Zawierciu  prowadzili działania, których celem była poprawa bezpieczeństwa pieszych.  W tym dniu po ulicach Zawiercia jeździł nowoczesny policyjny bus, którego wyposażenie umożliwia rejestrację nieprawidłowych zachowań uczestników ruchu drogowego.  Pojazd wyposażony w kamery zatrzymywał się w miejscach najbardziej zagrożonych zdarzeniami drogowymi z udziałem pieszych. Policjanci obserwowali na monitorach ruch na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Sprawcy wykroczeń byli zatrzymywani przez umundurowanych policjantów stojących kilkaset metrów dalej. Najczęściej za przejeżdżanie na czerwonym świetle i wymuszanie pierwszeństwa pieszym. W kilku przypadkach kierowcy wypierali się faktu naruszenia prawa w ruchu drogowym. Dopiero prezentacje nagrań rozwiewały ich wątpliwości.

Przypominamy!

  • za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu przez przejście, kierujący pojazdem może otrzymać 10 punków karnych i mandat w wysokości 350 złotych,
  • za wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi, kierujący pojazdem może otrzymać 10 punków karnych i mandat w wysokości 200 złotych,
  • za przejazd na czerwonym świetle kierowca może otrzymać 6 punków karnych i mandat w wysokości  do 500 złotych.