Podsumowanie działań NURD - 2017-rok pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

2017-rok pieszego

Podsumowanie działań NURD

Wczoraj policjanci z zawierciańskiej drogówki kontrolowali bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. W czasie działań ujawnili ponad 60 wykroczeń. Największą ilość przewinień popełnili piesi. Również kierowcy bardzo często zachowali się nieprawidłowo w stosunku do pieszych.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są grupą najbardziej zagrożoną utratą zdrowia lub życia na skutek zdarzeń drogowych. Wczorajsze, ogólnokrajowe działania, w których uczestniczyli zawierciańscy policjanci miały na celu ograniczyć liczbę zdarzeń z udziałem pieszych, rowerzystów oraz motorowerzystów. Kontrolą objęto miejsca, w których najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem tej grupy użytkowników. Od godz. 6.00 do 22.00 policjanci ujawnili aż 62 wykroczenia.  Za łamanie przepisów ruchu drogowego, mundurowi skierowali do sądu 3 wnioski o ukaranie, nałożyli 52 mandaty karne oraz zastosowali kilka pouczeń. Największą ilość wykroczeń popełnili piesi, którzy głównie przechodzili w miejscu niedozwolonym. Odnotowano również kilka przypadków nieustępowania pierwszeństwa pieszym na oznakowanym przejściu. Postępowanie mandatowe zastosowano także wobec 6 rowerzystów, którzy przejeżdżali rowerem wzdłuż przejścia dla pieszych. Mandaty otrzymali również kierowcy, którzy zaparkowali swoje pojazdy tuż przy oznakowanym przejściu dla pieszych.