W trosce o bezpieczeństwo pieszych - 2019-rok pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

2019-rok pieszego

W trosce o bezpieczeństwo pieszych

Dzisiaj policjanci z zawierciańskiej drogówki prowadzą akcję pn. „Bezpieczny pieszy”. Podczas prowadzonych kontroli funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych, ale też będą nadzorować zachowanie samych pieszych.

Policjanci z zawierciańskiej drogówki prowadzą dzisiaj działania ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. Mundurowych będzie można spotkać w wielu różnych miejscach w okolicach przejść dla pieszych na terenie całego powiatu. W działaniach wykorzystany zostanie specjalistyczny sprzęt, między innymi nieoznakowane radiowozy wyposażone w kamery.

Przyczyną wielu tragicznych wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego jest nieostrożne wejście pieszego na jezdnię, tuż przed jadący pojazd. Dotyczy to także pieszych wchodzących gwałtownie na pasy. Apelujemy zarówno do kierowców, jak i pieszych o większa ostrożność i rozwagę. Przypominamy, że pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Przypominamy pieszym o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Pieszy jest obowiązany:

  • korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza,
  • jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi,
  • idąc po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi,
  • piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim, na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie,
  • korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich wówczas pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

Z kolei kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Powinien też zawsze zwracać uwagę na zachowanie pieszych, którzy poruszają się jezdnią lub poboczem.