Statystyki zdarzeń drogowych

Zdarzenia drogowe zaistniałe na terenie powiatu zawierciańskiego

STAN BEZPIECZEŃSTWA

na drogach powiatu zawierciańskiego w latach 2015-2016

L.p.

Miesiąc

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

1

Styczeń

3 2 0 0 4 3 71 79

2

Luty

4   0   5   62  

3

Marzec

9   0   10   63  

4

Kwiecień

3   0   5   86  

5

Maj

5   1   6   91  

6

Czerwiec

5   3   3   63  

7

Lipiec

8   0   12   69  

8

Sierpień

7   1   7   91  

9

Wrzesień

8   1   11   85  

10

Październik

8   0   11   111  

11

Listopad

7   0   10   88  

12

Grudzień

11   4   7   79  
  razem/suma    79 2 10 0 91 3 959 79