Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

"Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie"

04.12.2012 r zawierciańscy policjanci spotkali się z uczniami Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Zawierciu. Mundurowi przybliżyli młodym słuchaczom przepisy ruchu drogowego oraz zademonstrowali działanie symulatora zderzeń i alkogogli.

04.12.2012 r zawierciańscy policjanci spotkali się z uczniami Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Zawierciu. Mundurowi przybliżyli młodym słuchaczom przepisy ruchu drogowego oraz zademonstrowali działanie symulatora zderzeń i alkogogli.


W dniu 04 grudnia 2012r. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przeprowadzili spotkanie edukacyjno – profilaktyczne pn.: "Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie". Uczestniczyło w nim około 300 uczniów z Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Zawierciu. Nadkom. Zdzisław Dratwa i mł.asp. Grzegorz Kopecki przypomnieli nastoletnim słuchaczom przepisy ruchu drogowego oraz omówili przyczyny i skutki zdarzeń drogowych powodowanych przez młodych kierowców.

Uczestnicząca w spotkaniu młodzież, mogła sprawdzić działanie pasów bezpieczeństwa w czasie zderzenia z przeszkodą przy prędkości około 14 km/h. Mogła również wypróbować działanie specjalnych okularów symulujących zachowanie nietrzeźwego uczestnika ruchu drogowego. Alkogogle oraz symulator zderzeń użyczony został przez WORD Katowice. Policjanci przekazali tak