Ogłoszenia kadrowe - Ogłoszenia - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Ogłoszenia

Ogłoszenia kadrowe

Uprzejmie informujemy, iż wszystkie dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do służby w policji są przyjmowane w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 15:30 oraz dodatkowo w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca do godz. 18.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Uprzejmie informujemy o dodatkowych dyżurach wprowadzonych w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. Teraz osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji będą mogły uzyskać informacje oraz złożyć dokumenty również w godzinach popołudniowych. Dodatkowy dyżur będzie pełniony w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca do godz. 18.00.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji mogą zgłaszać się osobiście do Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu (ul. Kasprowicza 9) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 oraz dodatkowo w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca do godz. 18.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

W podanych powyżej terminach są udzielane niezbędne informacje oraz przyjmowane dokumenty aplikacyjne.

Wszelkie informacje można uzyskać także pod numerem telefonu (32) 67 38 319 lub (32) 67 38 320

 

Ponadto informujemy, że bardzo szczegółowe informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod adresem: http://slaska.policja.gov.pl/kat/rekrutacja/212502,Rekrutacja.html