Dzielnicowy - st. sierż. Damian Opydo - Twój dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Twój dzielnicowy

Dzielnicowy - st. sierż. Damian Opydo

rejon nr 7 - (oś. Centrum I i Centrum II, ul.Paderewskiego od nr 2 do ul. Cmentarnej)

 

pokój nr 121

telefon:  47 853 53 67

tel. kom. 696 444 391

e-mail:  dzielnicowy.zawiercie.7@zawiercie.ka.policja.gov.pl

 

Planem priorytetowym działalności dzielnicowego rejonu służbowego nr 7 w okresie od 15.01.2020 r. do 15.07.2020 r. jest reagowanie na naruszanie porządku prawnego przez osoby bezdomne przebywające na klatkach schodowych w rejonie bloków mieszkalnych nr 2, 4, 6 w Zawierciu na ul. Paderewskiego.

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego :

 • Straż Miejska w Zawierciu,
 • Radny Osiedla Paderewskiego,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zawierciu.

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego :

 • Straż Miejska w Zawierciu - kontrola wskazanego miejsca pod kątem przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawy kodeksu wykroczeń,
 • Referat Patrolowo - Interwencyjny KPP Zawiercie - kontrola wskazanego miejsca pod kątem przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawy kodeksu wykroczeń,
 • Prasa lokalna - współpraca polegająca na poinformowaniu mieszkańców osiedla o istniejącym problemie i podejmowanych w tym zakresie działaniach przez podmioty współpracujące na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • Strona Internetowa - działania informacyjne polegające na poinformowaniu mieszkańców osiedla o istniejącym problemie,
 • Dyrektor szkoły - utrzymywanie stałego kontaktu z dzielnicowym w zakresie konsultacji społecznych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • Radny Osiedla - utrzymywanie stałego kontaktu z dzielnicowym w zakresie realizacji oczekiwań społecznych mieszkańców zmierzającego do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych,
 • Mieszkańcy osiedla - utrzymywanie kontaktu z dzielnicowym w zakresie realizacji oczekiwań społecznych i społecznego nadzoru nad sposobem realizacji działań zmierzających do egzekwowania poszanowania prawa.

 

 

Wykaz ulic w rejonie służbowym nr 7

 • Zawiercie    ul.    Aleja Generała Władysława Sikorskiego
 • Zawiercie    ul.    Emila Zegadłowicza
 • Zawiercie    ul.    Gdańska
 • Zawiercie    ul.    Ignacego Daszyńskiego
 • Zawiercie    ul.    Ignacego Paderewskiego 2-26 (nr parzyste)
 • Zawiercie    ul.    Jana Kilińskiego
 • Zawiercie    ul.    Jaśminowa
 • Zawiercie    ul.    Juliusza Słowackiego
 • Zawiercie    ul.    Kazimierza Pułaskiego
 • Zawiercie    ul.    Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Zawiercie    ul.    Marii Skłodowskiej - Curie
 • Zawiercie    ul.    Piekarska
 • Zawiercie    ul.    Piękna
 • Zawiercie    ul.    Pomorska 24-68 (nr parzyste)
 • Zawiercie    ul.    Pomorska 37-89 (nr nieparzyste)
 • Zawiercie    ul.    Powstańców Śląskich
 • Zawiercie    ul.    Pszczelna 1-24
 • Zawiercie    ul.    Romana Dmowskiego
 • Zawiercie    ul.    Sadowników
 • Zawiercie    ul.    Sądowa
 • Zawiercie    ul.    Stefana Batorego
 • Zawiercie    ul.    Władysława Stanisława Reymonta
 • Zawiercie    ul.    Wronia

Pliki do pobrania