Dzielnicowy - asp. Sylwester Kasperczyk - KP Łazy - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Dzielnicowy - asp. Sylwester Kasperczyk

rejon nr 12 - ( Chruszczobród, Grabowa, Hutki Kanki, Niegowonice, Niegowoniczki, Skałbania, Trzebyczka, Wysoka )

 

pokój nr 2

telefon:   47 853 56 25
                 47 853 56 10


tel.kom. 723 658 262

e-mail: dzielnicowy.lazy12@zawiercie.ka.policja.gov.pl

 

Planem priorytetowym działalności dzielnicowego rejonu służbowego nr 12 realizowanego w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. jest wyeliminowanie wykroczeń szczególnie uciążliwych, które w największym stopniu oddziałują negatywnie na mieszkańców miejscowości Chruszczobród.

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego:

 • Radni oraz Sołtysi miejscowości Chruszczobród i Chruszczobród-Piaski – współpraca polegająca na przekazywaniu informacji uzyskanych od społeczności lokalnej dotyczących zaśmiecania terenu ul. Ogrodowej.
 • Pracownicy UM w Łazach - Komisja Bezpieczeństwa - współpraca polegająca na przekazywaniu informacji uzyskanych od mieszkańców miejscowości Chruszczobród dotyczących przypadków zaśmiecania terenu w miejscowości Chruszczobród.

 

Wykaz miejscowości w rejonie służbowym nr 12

 • Chruszczobród
 • Grabowa   
 • Hutki-Kanki  
 • Niegowonice  
 • Niegowoniczki
 • Skałbania
 • Trzebyczka
 • Wiesółka
 • Wysoka

Pliki do pobrania