Dzielnicowy - sierż. szt. Przemysław Wieja - KP Ogrodzieniec - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

KP Ogrodzieniec

Dzielnicowy - sierż. szt. Przemysław Wieja

Rejon nr 17 - obszar gminy PILICA

 

pokój nr 2

telefon:  47 853 57 18

                47 853 57 10


tel. kom. 798 031 267

e-mail: dzielnicowy.ogrodzieniec17@zawiercie.ka.policja.gov.pl

 

 

Planem priorytetowym działalności dzielnicowego rejonu służbowego nr 17 w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. jest ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu oraz zakłócania ładu i porządku publicznego w Pilicy ul. Mickiewicza w rejonie stacji paliw.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego :

 • Mieszkańcy miejscowości Pilica – współpraca z dzielnicowym dotycząca konsultacji społecznych zmierzających do wyeliminowania problemu,
 • Sołtys miejscowości Pilica – współpraca polegająca na przekazywaniu informacji od mieszkańców dzielnicowemu na temat nieprzestrzegania przepisów prawa w rejonie objętym planem priorytetowym.

 

 

Wykaz miejscowości rejonu służbowego nr 17

 • Biskupice
 • Cisowa
 • Dobra
 • Dobra-Kolonia
 • Dobraków
 • Dzwono-Sierbowice
 • Dzwonowice
 • Jasieniec
 • Kidów
 • Kleszczowa
 • Kocikowa
 • Pilica
 • Podleśna
 • Przychody
 • Siadcza
 • Sierbowice
 • Sławniów
 • Smoleń
 • Solca
 • Wierbka
 • Wierzbica
 • Zarzecze
 • Złożeniec