Doświetlania przejść dla pieszych - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Wiadomości

Doświetlania przejść dla pieszych

Data publikacji 27.01.2016

Tragiczny bilans śmiertelnych potrąceń na pasach spowodował konieczność podjęcia specjalnych działań związanych bezpieczeństwem pieszych użytkowników dróg. W katowickiej komendzie wojewódzkiej policji odbyło się spotkanie policjantów i zarządców dróg, podczas którego przedstawiono i omówiono projekt doświetlania oznakowanych przejść dla pieszych.

Ostatnie miesiące 2015 roku na śląskich drogach były szczególnie tragiczne w zakresie bezpieczeństwa pieszych. Przechodnie wielokrotnie byli śmiertelnie potrącani na oznakowanych przejściach dla pieszych. Niepokojący bilans tych zdarzeń spowodował konieczność przeprowadzenia dodatkowych działań i przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem pieszych użytkowników dróg. 13 stycznia w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się spotkanie dotyczące prawidłowego doświetlania oznakowanych przejść dla pieszych. W wydarzeniu uczestniczyli policjanci oraz przedstawiciele zarządców dróg. Wykład na temat doświetlenia referował inż. Bogdan Mężyk reprezentujący inicjatywę pod nazwą „Biuro bezpieczne przejście”. Przedstawione nowatorskie rozwiązania w obszarze doświetlania przejść dla pieszych w ocenie zarządców dróg i policjantów były interesujące. Być może w niedługim czasie pomysł znajdzie zastosowanie na śląskich drogach.

Źródło: KWP w Katowicach

 

 

Prosimy o wskazywanie przejść dla pieszych na terenie powiatu zawierciańskiego, które są niedostatecznie oświetlone.

Informację  można przekazywać za pomocą formularza "Powiadom nas"

Array