Wiadomości

Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 28.04.2017

Od połowy września 2016 roku funkcjonuje Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Za jej pomocą mieszkańcy naszego powiatu mogą zgłaszać zagrożenia, które w ich ocenie mają wpływ na bezpieczeństwo. Każdy sygnał jest przez policjantów sprawdzany. Do chwili obecnej zostało zaznaczonych 530 zagrożeń.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwala każdemu obywatelowi przekazać informację o niepokojącym go zjawisku z zakresu bezpieczeństwa. Zjawisko to zaś za pomocą mapy jest dokładnie lokalizowane w przestrzeni oraz czasie. Kiedy taka informacja dotrze do policji, zostanie zweryfikowana. Informacje, które można przekazać za pomocą mapy uwzględniają wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.
Na terenie powiatu zawierciańskiego do 1 kwietnia 2017 roku zostało naniesionych 467 zgłoszeń z czego 161 zostało potwierdzonych. Dużą grupę potwierdzonych zgłoszeń stanowią zagrożenia związane z nieprzestrzeganiem przepisów w ruchu drogowym tj. przekraczanie dozwolonej prędkości -71, nieprawidłowe parkowanie – 20 oraz zła organizacja ruchu - 11. Do drugiej grupy najczęściej wskazywanych uciążliwości zalicza się między innymi spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem – 20, dzikie wysypiska śmieci – 8 oraz akty wandalizmu – 6.

Powyższy wykres przedstawia najczęściej wybierane kategorie (do 1 kwietnia 2017r.)

 

Powyższy wykres przedstawia ilość zgłoszeń w poszczególnych gminach (do 1 kwietnia 2017r.)

 

Obecnie policjanci weryfikują kolejne zgłoszenia. Do tej pory potwierdzono 173 zgłoszeń, natomiast 334 nie potwierdzono. Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji, gdyż każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję policji.
Przypominamy, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby wezwania pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.