Zmiany kierownictwa w komisariatach - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Wiadomości

Zmiany kierownictwa w komisariatach

Data publikacji 06.06.2017

W miniony piątek Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu insp. Ryszard Skowroński wręczył trzy rozkazy personalne nowym komendantom komisariatów. Powierzył także obowiązki zastępcy łazowskiego komisariatu. Pożegnał również i podziękował za dotychczasową służbę nadkom. Agnieszce Dudkiewicz, która od kilku dni kieruje jednym z katowickich komisariatów.

W dniu  2 czerwca 2017 roku  Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu insp. Ryszard Skowroński podpisał trzy rozkazy personalne o powołaniu na stanowiska komendantów komisariatów w Łazach, Ogrodzieńcu i Szczekocinach. Nowym szefem Komisariatu Policji w Łazach został kom. Grzegorz Migdał, który dotychczas kierował ogrodzienieckim komisariatem. Komendantem Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu został asp.szt. Grzegorz Olechnowicz, który od kilku miesięcy pełnił obowiązki komendanta w Szczekocinach. Na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Szczekocinach został powołany podinsp. Krzysztof Bernacki dotychczasowy Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu Policji VII Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Od piątku obowiązki zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Łazach pełni też asp.szt. Tomasz Kmita, od kilku lat związany z tym komisariatem.

Komendant insp. Ryszard Skowroński podziękował dotychczasowym szefom komisariatów za profesjonalizm i dobrą służbę. W czasie wprowadzenia nowych komendantów, złożył im gratulacje i życzył sukcesów w poprawie bezpieczeństwa na terenie poszczególnych gmin powiatu zawierciańskiego. Zgodnie z rozkazem personalnym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach  nadkom. Agnieszka Dudkiewicz pełni obowiązki Komendanta Komisariatu VI w Katowicach.

  • Komendant insp. Ryszard Skowroński w trakcie pożegnania  nadkom. Agnieszki Dudkiewicz
  • Komendant insp. Ryszard Skowroński dziękuje byłemu komendantowi Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu.
  • Komendant insp. Ryszard Skowroński dziękuje asp.szt. Grzegorzowi Olechnowicz  pełniącemu dotychczas obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Szczekocinach.
  • Komendant insp. Ryszard Skowroński wręcza rozkaz personalny nowemu Komendantowi Komisariatu  Policji w Łazach.
  • Komendant insp. Ryszard Skowroński wręcza rozkaz personalny nowemu Komendantowi Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu