Wiadomości

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa w Dzwono-Sierbowicach

Data publikacji 07.06.2017

Zawierciańscy policjanci wzięli udział w Szkolnym Dniu Bezpieczeństwa organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w Dzwono-Sierbowicach. Dla uczniów, rodziców i nauczycieli przygotowano konkursy i pokazy. Była to okazja do przypomnienia najważniejszych zasad bezpiecznego zachowania w domu, w szkole i na drodze.

W miniony poniedziałek policjanci z wydziału ruchu drogowego czynnie uczestniczyli w Szkolnym Dniu Bezpieczeństwa. Dla uczestników przygotowano test wiedzy o ruchu drogowym. Rywalizowali w nim uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół w Pilicy zorganizowali szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nie zabrakło także pokazu sprawności działania Straży Pożarnej. Każdy z uczestników miał możliwość skorzystania z symulatora dachowania udostępnionego przez WORD w Katowicach. Kolejną atrakcją dla najmłodszych była możliwość zobaczenia wnętrza radiowozu. Na zakończenie w ramach promocji bezpiecznych zachowań na drodze rozdano uczestnikom elementy odblaskowe.