Konkurs Filmowy Przewodnik - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Wiadomości

Konkurs Filmowy Przewodnik

Data publikacji 13.06.2017

W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” rozpoczął się konkurs filmowy „Filmowy Przewodnik”. Celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych postaw osób przebywających nad wodą, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących. Patronat honorowy nad projektem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą” został ogłoszony konkurs filmowy „Filmowy przeWODNIK".

W konkursie mogą wziąć udział zespoły do 5 osób w wieku do 18 lat.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 1 września 2017 r. 30-sekundowego spotu filmowego promującego bezpieczne przebywanie w wodzie lub nad wodą oraz wypełnionej karty zgłoszenia podpisanej przez opiekuna zespołu na adres:

 

Komenda Główna Policji - Biuro Prewencji,

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

z dopiskiem „Filmowy przeWODNIK”.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 września 2017 r., jury przyzna nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas ogólnopolskiego finału konkursu.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem e-mailowym: bprew@policja.gov.pl

Plakat, regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia można pobrać ze strony http://www.policja.pl/pol/kreci-mnie-bezpieczenst w zakładce KONKURS

 

(Biuro Prewencji KGP / mw)

 

Akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą”

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania