Święto Policji 2017 - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Wiadomości

Święto Policji 2017

Data publikacji 07.07.2017

Wczoraj w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Policji. Akty mianowania i wyróżnienia wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Piotr Kucia oraz Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu inspektor Ryszard Skowroński.

W dniu 6 lipca 2017 roku na dużej sali Miejskiego Ośrodka Kultury im. Adama Mickiewicza w Zawierciu odbyła się uroczysta akademia zorganizowana w związku ze zbliżającym się Świętem Policji. W tym roku obchodzona jest także 95-rocznica utworzenia Policji Województwa Śląskiego. Główna uroczystość odbyła się na Placu Sejmiku Śląskiego w dniu 6 czerwca br. Wczorajsza akademię rozpoczęła się od złożenia meldunku  Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i wprowadzenia sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. Następnie Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu insp. Ryszard Skowroński podziękował wszystkim policjantom jednostki za wytrwałą i trudną służbę. Słowa podziękowania skierował również do przedstawicieli samorządów powiatu i gmin za udzielone wsparcie. Po odczytaniu Rozkazu Personalnego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Krzysztofa Justyńskiego zostały wręczone akty mianowania 68 policjantom. Ceremonii tej dokonał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Zawierciu insp. Ryszardem Skowrońskim. Kolejnym etapem uroczystości były oficjalne wystąpienia zaproszonych gości. Życzenia i gratulacje zawierciańskim policjantom złożył Zastępca Prezydenta Miasta Zawiercie - Marek Borowik, a następnie Starosta  Powiatu Zawierciańskiego – Krzysztof Wrona, który przekazał dodatkowe wyposażenie techniczne dla ruchu drogowego. Podsumowaniem tej części było wystąpienie  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotra Kuci. W obchodach, oprócz policjantów, uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i powiatu, przedstawiciele innych służb mundurowych, szefowie prokuratur oraz zarząd emerytów i rencistów policyjnych. Na sali nie zabrakło także rodzin mianowanych policjantów.