Informacja dla turystów w Podzamczu - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Wiadomości

Informacja dla turystów w Podzamczu

Data publikacji 12.07.2017

Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu to miejsce licznie odwiedzane przez turystów. Latem, szczególnie w weekendy, na uliczkach okalających ruiny panuje duży ruch. W trosce o bezpieczeństwo i sprawną komunikację uprasza się kierowców i pieszych o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Niestosowanie się do znaków zakazu lub pozostawianie pojazdu w miejscu zabronionym będzie surowo karane.

W okresie letnim przed Zamkiem Ogrodzieniec w Podzamczu znacznie nasila się ruch pojazdów i pieszych. Wielu odwiedzających to miejsce turystów, próbuje dojechać jak najbliżej do ruin zamku nie zważając na zakazy i ograniczenia. Nieprawidłowe zachowanie niektórych kierowców utrudnia ruch pieszy i naraża ich na niebezpieczeństwo. Takie zagrożenie stwarzają również źle zaparkowane pojazdy. Nieprawidłowe parkowanie na chodniku, blokowanie wyjazdów i przejść to częste wykroczenia popełniane przez kierowców odwiedzających to miejsce. Dzielnicowy sierż.szt. Sebastian Molik apeluje do kierowców o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego szczególnie w rejonie Placu Jurajskiego, ul. Zamkowej i Krakowskiej. Ostrzega jednocześnie, że łamiący przepisy muszą się liczyć z surowymi konsekwencjami. Jednocześnie dzielnicowy informuje, że w pobliżu tego miejsca istnieje wiele parkingów, na których turyści mogą zaparkować swoje pojazdy.
Przypominamy wszystkim o właściwym zabezpieczeniu pozostawionych pojazdów i o tym aby nie zostawiać wewnątrz cennych przedmiotów.