Wiadomości

Kręci mnie bezpieczeństwo... w wakacje w Muzyczny Czwartek

Data publikacji 05.08.2017

Zawierciańscy policjanci wraz z przedstawicielem Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wzięli udział w trzecim spotkaniu w ramach cyklu imprez "Muzyczne Czwartki". Mundurowi przygotowali stoisko profilaktyczne, przy którym każdy mógł się dowiedzieć czegoś więcej o bezpieczeństwie. Starania mundurowych realizowane były w ramach kampanii "Kręci mnie bezpieczeństwo... w wakacje".

W ubiegły czwartek na Muszli Koncertowej w zawierciańskim parku, odbyła się trzecia z cyklu wakacyjnych imprez realizowanych pn. „Muzyczne Czwartki”. Organizatorem jest Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu, a całość została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zawiercie. W działanie włączyli się również zawierciańscy policjanci, którzy wraz z przedstawicielem Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zorganizowali stoisko profilaktyczne. „Kręci mnie bezpieczeństwo... w wakacje” pod takim hasłem mundurowi przekazywali najważniejsze informacje związane z bezpieczeństwem podczas letniego odpoczynku. To było głównym tematem policyjnego przedsięwzięcia. Policjanci przypominali zasady, których przestrzeganie zagwarantuje spokojny powrót do domu z wakacyjnych wypraw. Jak zachować się nad wodą, a jak na górskim, czy jurajskim szlaku? Jak postępować w kontakcie z nieznajomymi osobami, czy np. co zrobić, gdy zaatakuje nas niebezpieczny pies? Na takie pytania stróże prawa odpowiadali dzieciom i młodzieży licznie zgromadzonym na imprezie. Mundurowi pamiętali również o seniorach i ich bezpieczeństwie. Funkcjonariusze rozmawiali z nimi o zagrożeniach związanych z oszustwami metodą na tzw. „wnuczka”, czy „policjanta”. Rozdawali ulotki, które zostały specjalnie przygotowane na kampanię informacyjną skierowaną do osób starszych i ich rodzin. Jej start przewidziany jest w najbliższym czasie.

Ważnym tematem były również zagrożenia związane z zażywaniem środków odurzających i alkoholu. Mundurowi przygotowali krótki slalom, przez który trzeba było przejść w alko- czy narko-goglach użyczonych przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Zawiercie ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Ta atrakcja cieszyła się dużym zainteresowaniem osób w różnym wieku, które jednoznacznie twierdziły, że będąc w stanie symulowanym przez gogle, czuły się niepewnie, a wręcz bały się o swoje bezpieczeństwo. Takie wnioski potwierdzają, że zarówno alkohol, jak i środki odurzające stanowią ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia osób i otoczenia, w którym się znajdują.

Policjanci nie mogli narzekać na nudę. Ich stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem, a oni sami udzielali wszelkich informacji i porad osobom zainteresowanym. Młodsi dopytywali o służbę policyjną, o sprzęt jakim dysponują mundurowi, a starsi zwracali się z nieco innymi tematami jak np. przepisy ruchu drogowego. Całość przedsięwzięcia realizowana była w bardzo pozytywnej i radosnej atmosferze. Działo się tak również dzięki przygotowanym atrakcjom: malowanie twarzy, pokazy zumby i sztuk walki ju-jitsu, broń, układanie dużych puzzli - zarówno mały, jak i duży uczestnik imprezy znalazł coś ciekawego dla siebie.

Uwieńczeniem policyjnych działań było wspólne malowanie kredą hasła: "Kręci mnie bezpieczeństwo... w wakacje". Wynikiem współpracy mundurowych i dzieci było małe arcydzieło.