Wiadomości

Ćwiczenia mobilizacyjne w zawierciańskiej jednostce

W minioną niedzielę w zawierciańskiej jednostce policji odbyły się ćwiczenia mobilizacyjne pod kryptonimem EGIDA-17. Wzięło w nich udział 16 rezerwistów, którzy w ramach ćwiczeń zasilili szeregi policji. W taki sposób sprawdzano działanie systemu powoływania rezerw w ewentualnej sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Poza teorią rezerwiści wzięli udział również w zajęciach praktycznych.

W osiemdziesięciu dwóch jednostkach policji na terenie całego kraju, w tym w 5 śląskich komendach odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-17. Całość koordynował Główny Sztab Policji KGP. W województwie śląskim mobilizacja kadr policyjnych odbyła się w minioną niedzielę w Cieszynie, Chorzowie, Mysłowicach, Tychach i w Zawierciu. To jedno z największych tego typu działań, przeprowadzone przy współpracy administracji wojskowej. Ćwiczenie było przedsięwzięciem z zakresu przygotowań obronnych w Policji. Miało na celu praktyczne sprawdzenie gotowości do działania w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, które stanowi istotny element sytemu doskonalenia działań Policji w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa.

Ćwiczenia realizowane były zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów pani Beaty Szydło. Odbywały się na terenie osiemdziesięciu dwóch jednostek policji szczebla powiatowego (miejskiego/rejonowego). Łącznie w kraju uczestniczyło w nich 1640 osób. To tzw. rezerwy osobowe. Rezerwiści posiadają nadane przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

Jest to kolejne powołanie, a Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa.

Obserwatorami ćwiczenia poza przedstawicielami Komendy Głównej Policji są przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przedstawiciele terenowej administracji publicznej i wojskowej. 

Komendy Powiatowe Policji w Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Mońkach, Sokółce i Wysokiem Mazowieckiem  były wytypowane do  przeprowadzenia  tego przedsięwzięcia w województwie podlaskim. 

Głównymi założeniami ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia teoretycznego oraz płynności przepływu informacji pomiędzy komendami powiatowymi, miejskimi, rejonowymi a komendami wojewódzkimi i komendą stołeczną policji i dalej z Komendą Główną Policji.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2017 – 2026.