Uroczystości 3-go Maja - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Wiadomości

Uroczystości 3-go Maja

Data publikacji 03.05.2018

Dzisiaj przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Zawierciu odbyły się uroczystości z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz, służby mundurowe, kombatanci, harcerze, młodzież szkolna oraz mieszkańcy miasta.

Uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyły się pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza na Placu Teodora Stosika w Zawierciu. Po przemowie Prezydenta Zawiercia i krótkiej modlitwie licznie zgromadzone delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Hołd poległym oddał również Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu podinsp. Arkadiusz Miśta. W czasie uroczystości Prezydent Miasta Zawiercie - Witold Grim uhonorował medalem pamiątkowym asp.szt. w st.spocz. Jerzego Jędrusika – byłego kierownika Posterunku Policji w Kroczycach. Medal nadał mu Zarząd Główny Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej. Na zakończenie, uczestnicy uroczystości wzięli udział w Mszy Świętej odprawionej w intencji ojczyzny w Bazylice Mniejszej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu.

Uroczystości Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się także w innych miejscowościach naszego powiatu. W Niegowonicach zgromadzone delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą „700-lecie Niegowonic i Niegowoniczek”. W uroczystości tej uczestniczył Komendant Komisariatu Policji w Łazach kom. Grzegorz Migdał.