Debata o bezpieczeństwie w centrum Zawiercia - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Wiadomości

Debata o bezpieczeństwie w centrum Zawiercia

Data publikacji 28.05.2018

W minionym tygodniu przeprowadzono debatę społeczną z udziałem mieszkańców dwóch centralnych osiedli Zawiercia. Głównym celem spotkania było zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie miasta.

Debatę zorganizowali zawierciańscy policjanci wspólnie z samorządem osiedli wchodzących w skład rejonu służbowego nr 7, obsługiwanego przez dzielnicowego sierż. szt. Marcina Frączyka. Uczestników spotkania w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu przywitał Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Paweł Sobota. Następnie omówiono zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń i aplikacji Moja Komenda. Dzielnicowy Marcin Frączyk przedstawił aktualny stan bezpieczeństwa w rejonie i zainicjował dyskusje o sposobach jego poprawy. Mieszkańcy zgłaszali wiele propozycji. Większość z nich wymaga jednak sporych nakładów finansowych. Głos zabrała również st. sierż. Marta Wnuk, która omówiła realizowane przez naszą jednostkę działania profilaktyczne, dedykowane dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.