Wiadomości

Bezpieczeństwo w szkole, czyli spotkania z dziećmi i z młodzieżą

Data publikacji 11.09.2018

Minął już pierwszy tydzień roku szkolnego. Policjanci przeprowadzili działania "Bezpieczna droga do szkoły". Teraz mundurowi podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą będą przypominać najważniejsze zasady bezpieczeństwa, zarówno w ruchu drogowym, ale także w szkole i w czasie wolnym od nauki.

Wczoraj policjanci z Wydziału Prewencji odwiedzili uczniów jednej z zawierciańskich podstawówek. Podczas spotkań mundurowi mówili o zasadach bezpiecznego zachowania. Przypominali o poprawnym przechodzeniu przez jezdnię, a także o bezpiecznym poruszaniu się przy ruchliwych drogach. Zwrócili uwagę na to, jak ważna jest widoczność pieszego, prezentując różnego rodzaju elementy odblaskowe umieszczone na ubraniach i tornistrach. Policjanci apelowali również o bezpieczną jazdę na rowerze, którym wielu uczniów dojeżdża do szkoły. Młodszym słuchaczom przypomniano, jak zachować się w kontakcie z nieznajomą osobą, czy jak uchronić się przed atakiem groźnego psa, a także pod jaki numer alarmowy zadzwonić, gdy zagraża jakieś niebezpieczeństwo.

Do uczniów starszych klas skierowano nico inną tematykę. Policjanci apelowali o rozsądek w relacjach rówieśniczych, odnosząc się do cyberprzestrzeni oraz cyberprzemocy. Słuchacze dowiedzieli się, jaką odpowiedzialność prawną mogą ponieść za popełnione czyny karalne, a także co to jest demoralizacja i jakie są jej przejawy. Zwrócono również uwagę na temat zagrożeń związanych z zażywaniem środków odurzających, odnosząc się do Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także do Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Tematy, o których mówili mundurowi wzbudziły zainteresowanie uczniów, o czym mogą świadczyć liczne pytania zadawane w przerwach pomiędzy prelekcjami. Pomimo poważnej tematyki, spotkania minęły w sympatycznej atmosferze.