A,B,C... bezpieczeństwa z dzielnicowym - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Wiadomości

A,B,C... bezpieczeństwa z dzielnicowym

Data publikacji 11.10.2018

Wczoraj zawierciańscy policjanci odwiedzili szkołę podstawową im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach. Dzielnicowy podczas spotkania z dziećmi i młodzieżą przypominał najważniejsze aspekty bezpieczeństwa. Objaśnił zasady bezpiecznego zachowania zarówno w ruchu drogowym, ale także w szkole i w czasie wolnym od nauki. Podczas spotkania poruszył też wiele innych ważnych zagadnień profilaktycznych.

Dzielnicowy aspirant Mirosław Siwek wraz ze Sznupkiem odwiedzili wczoraj szkołę podstawową we Włodowicach. Dzieci przywitały swoich gości piękną piosenką. Po gorącym przywitaniu, policjant poruszył wiele ważnych kwestii odnoszących się do bezpieczeństwa. Najmłodszym uczniom przedstawił zasady bezpiecznego zachowania na drodze. Przypomniał również jak zachować się w kontakcie z nieznajomą osobą, jak uchronić się przed atakiem groźnego psa a także pod jaki numer alarmowy zadzwonić, gdy zagraża niebezpieczeństwo. Natomiast ze starszymi uczniami szkoły podstawowej oraz gimnazjum dzielnicowy omówił nieco inne zagadnienia. Jednym z tematów była cyberprzemoc - czym jest, jak się przed nią bronić oraz jakie są konsekwencje dla jej sprawców. Dyskutowano również na temat środków odurzających i ich szkodliwość, a także omówiono kary grożące za przestępstwa z nimi związane. Dzielnicowy, mówił uczniom o odpowiedzialności nieletnich za czyny przestępcze i wskazał jakie są stosowane środki wychowawcze wobec zdemoralizowanej młodzieży. Przypomniał im również jakich negatywnych zachowań powinni unikać. Mamy nadzieję, że lekcje spodobały się młodszym i starszym uczniom oraz że wyciągną z nich wnioski.