Odprawa roczna zawierciańskich policjantów - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Wiadomości

Odprawa roczna zawierciańskich policjantów

Data publikacji 29.01.2019

Dzisiaj w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Zawierciu podsumowano wyniki pracy zawierciańskich policjantów w 2018 roku. W odprawie rocznej uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn oraz władze samorządowe powiatu zawierciańskiego.

W minionym roku zawierciańscy policjanci zatrzymali gorącym uczynku ponad 430 sprawców przestępstw i przeprowadzili 11,4 tys. interwencji. Wykryli 130 przestępstw narkotykowych i zabezpieczyli ponad 8 kg środków odurzających. Podwyższyli także poziom wykrycia przestępstw pospolitych (rozboje, kradzieże, włamania, bójki i pobicia, uszkodzenia cudzej rzeczy). Policjanci udaremnili też dalszą jazdę 270 pijanym kierowcom. W 2018 roku policjanci ruchu drogowego ujawnili 4185 wykroczeń, związanych z przekraczaniem dozwolonej prędkości. Zatrzymali również 44 prawa jazdy osobom, które rażąco przekroczyły prędkość. Dzisiejszą naradę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu insp. Jacek Kurdybelski, który przywitał zaproszonych gości i przedstawił plan odprawy rocznej. Następnie, jego zastępca mł. insp. Arkadiusz Miśta szczegółowo omówił wyniki pionu prewencji i ruchu drogowego. Szef zawierciańskich policjantów przedstawił efekty służby kryminalnej i elementy zaopatrzenia logistycznego naszej jednostki. Całą naradę i wyniki zawierciańskich policjantów podsumował Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn. Komendant wojewódzki dobrze ocenił zeszłoroczną służbę zawierciańskich policjantów, wskazał również główne zadania do realizacji w 2019 roku. Jednym z nich jest zwiększenie kontroli trzeźwości kierowców na drogach naszego powiatu. Podziękował także władzom samorządowym za dobrą współpracę i udzielone wsparcie finansowe. Po zakończonej odprawie odbyło się uroczyste przekazanie kluczyków do nowego radiowozu, którego zakup współfinansowały poszczególne gminy.

Informacja o stanie bezpieczeństwa w 2018 roku na terenie powiatu zawierciańskiego.