Wiadomości

Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą w Blanowicach

Data publikacji 05.07.2019

Dziś w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej "Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą" zawierciańscy policjanci spotkali się z wypoczywającymi nad basenem w Blanowicach dziećmi i młodzieżą. Pogoda nie sprzyjała wodnym zabawom, dlatego ten czas można było wykorzystać na inną aktywność sportową, a także na przypomnienie najważniejszych zasad bezpiecznego spędzania czasu nad akwenami.

„Kręci mnie bezpieczeństwo” to nazwa kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, objętej honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach której przez cały rok prowadzone są działania na rzecz bezpieczeństwa. W okresie wakacyjnym działania profilaktyczne związane z bezpieczeństwem nad wodą prowadzone są pod rozwiniętą nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą”.

W ramach tej kampanii informacyjno-edukacyjnej zawierciańscy policjanci spotkali się dziś z wypoczywającymi nad otwartym basenem w Blanowicach dziećmi i młodzieżą. Ponad 40 uczestników półkolonii dowiedziało się, jak należy zachowywać się nad akwenami. Ratownicy wodni z zawierciańskiej sekcji Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mówili o tym, jakich zabaw w wodzie należy unikać, aby być bezpiecznym, a także, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych osób. Apelowali o korzystanie ze strzeżonych kąpielisk oraz o nie wskakiwanie do wody, szczególnie w miejscach niestrzeżonych i nieznanych. Podkreślili, jak ważne jest stosowanie się do zaleceń ratowników wodnych, jak i zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu kąpieliska. Policjantka przypomniała najważniejsze oznaczenia, jakie można spotkać na terenach kąpielisk, przekazując ulotki infroamcyjne opiekunom grupy. Nie pierwszy raz dzieci zakoczyły wszystkich. Doskonale wiedziały co oznacza flaga czerewona, a jaki inny kolor pozwala na bezpieczne wejście do wody, Wskazały, gdzie są oznaczenia głębokości zbiornika, a także jakie inne symbole można spotkać przy akwenach. Młodzi słuchacze wykazali się dużą znajomością zasad bezpiecznej kąpieli, mówiąc choćby o odpowiednim przygotowaniu sprzętu, z którego mogą skorzystać w wodzie. Na koniec spotkania zrobiono pamiątkowe zdjęcie i padły życzenia pogodnych, radosnych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji!

  • Policjantka z ratownikami wodnymi przekazuje informacje dzieciom odpoczywającym nad basenem
  • Policjantka z ratownikami wodnymi przekazuje informacje dzieciom odpoczywającym nad basenem
  • Policjantka z ratownikami wodnymi przekazuje informacje dzieciom odpoczywającym nad basenem
  • Policjantka z ratownikami wodnymi przekazuje informacje dzieciom odpoczywającym nad basenem
  • Policjantka z ratownikami wodnymi przekazuje informacje dzieciom odpoczywającym nad basenem
  • Policjantka z ratownikami wodnymi przekazuje informacje dzieciom odpoczywającym nad basenem
  • Policjantka przekazuje ulotki opiekunce, której towarzyszą dzieci
  • Policjantka przekazuje ulotki opiekunce, której towarzyszą dzieci
  • Wspólne zdjęcie na tle basenu: policjantka, ratownicy wodni i dzieci trzymające kartki, które tworzą napis "Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą"