Bezpieczne ferie w bibliotece - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Wiadomości

Bezpieczne ferie w bibliotece

Data publikacji 22.01.2020

Bezpieczne ferie to temat wczorajszego spotkania wychowanków Świetlicy Środowiskowej "Stokrotka" w Łazach z zawierciańską policjantką. Poza bezpieczeństwem na stokach, w górach, na lodowisku, mówiono też o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Dużą uwagę poświęcono udzialaniu pierwszej pomocy. Uczestnicy spotkania otrzymali ulotki informacyjne, a także odblaski. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze.

Wczoraj zawierciańska policjantka odwiedziła wychowanków Świetlicy Środowiskowej "Stokrotka" w Łazach. Miejsce spotkania było wyjątkowe, gdyż była to publiczna bibilioteka. Czytanie książek to dobry pomysł na spędzanie wolnego czasu, szczególnie, gdy zjeżdżanie na nartach i sankach nie jest możliwe.To jednak nie książki, a bezpieczeństwo podczas ferii zimowych było głónym tematem spotkania. Pomimo braku śniegu za oknami, dzieci chętnie rozmawiały o bezpiecznych zimowych zabawach, a także o bezpieczeństwie na stokach. Wskazywały poprawne zachowania na lodowisku i podkreślały, jak ważny jest kask na głowie. Każdy uczestnik otrzymał ulotkę informacyjną z Dekalogiem Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Policjantka przestrzegała też przed wchodzeniem na lód pojawiający się na zbiornikach wodnych. Dużą uwagę poświęcono sytuacjom niebezpiecznym i działaniom, które pozwolą ich uniknąć. Wspólnie z dziećmi omówione zostały podstawy udzielania pierwszej pomocy, gdzie poza teorią była również praktyka. Nie zabrakło również bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie tematu widoczności na dodze i ostrożności przy przejściu dla pieszych. Dzieci otrzymały także opaski odblaskowe. Całe spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze, a zakończone zostało wspólnym pamiątkowym zdjęciem. Najważeniejsze jednak jest to, aby dla każdego dziecka były to do końca "Bezpieczne ferie".

  • Ulotki "Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku" leżące na stole, w tle dzieci.
  • Policjantka i tłumaczy, jak ułożyć osobę w pozycji bocznej - ustalonej. Pomaga jej w tym leżący przed nią chłopiec, obok obserwujące dzieci.
  • Policjantka podczas prelekcji z grupą dzieci.
  • Policjantka rozmawiająca z dziećmi.
  • Policjantka rozdaje dzieciom opaski odblaskowe.
  • Grupowe zdjęcie dzieci wraz z policjantką i opiekunami.