Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku w Cisowej - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Wiadomości

Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku w Cisowej

Data publikacji 24.01.2020

Wczoraj na stoku w miejscowości Cisowa zawierciańska policjantka spotkała się z małymi narciarzami. Poza pogadanką na temat bezpieczeństwa na stoku, przeprowadzono konkurs z nagrodami. W taki sposób połączono przyjemne z pożytecznym.

Już przed okresem ferii zimowych policjanci prowadzili spotkania z dziećmi i młodzieżą na temat bezpiecznych ferii. Temat ten jest kontynuowany również podczas ferii. Mundurowi przypominają zasady bezpieczeństwa w tym wolnym czasie, biorąc pod uwagę różnego rodzaju aktywności. Mówią między innymi o bezpieczeństwie na stoku, apelując o ostrożną jazdę z kaskiem na głowie, ale także o przestrzeganie innych zasad. Zgodnie z Dekalogiem Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) wskazują poprawne zasady, a mianowicie poszanowanie dla innych osób, panowanie nad szybkością i sposobem jazdy, rozważny wybór trasy, przestrzeganie znaków narciarskich. Tłumaczą też, jak należy wyprzedzać, czy ruszać z miejsca na stoku. Przydatne są przy tym ulotki informacyjne, które w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” rozdawane są słuchaczom. Poza bezpieczeństwem związanym z nartami, czy snowboardem, policjanci informują też o innych zagrożeniach, wskazując poprawne zachowania. Przestrzegają przed wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne, przypominając co robić, gdy jest się świadkiem załamanie pod kimś lodu. Przy tej okazji odświeżają wiadomości dzieci na temat udzielania pierwszej pomocy i numerów alarmowych.

Jednym z takich spotkań była wczorajsza wizyta zawierciańskiej policjantki u podnóża stoku w Cisowej. Dla grupki dzieci została przeprowadzona krótka pogadanka na temat bezpiecznych ferii, którą zakończono konkursem wiedzy dla najmłodszych. Dzieci chętnie odpowiadały na losowane przez siebie pytania, które związane były z ogólnym bezpieczeństwem podczas zimy, ale nie tylko, bo kilka z pytań dotyczyło sportów zimowych i reprezentantów Polski w danych dyscyplinach. Walka wśród uczestników była niezwykle zacięta. Dwóch wygranych wyłonił pierwszy etap konkursu. O wyborze trzeciego zwycięzcy zadecydowała dobra pamięć i znajomość numeru telefonu do Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a mianowicie 601 100 300. Zwycięzcy otrzymali kaski narciarskie. Reszta uczestników uhonorowana została drobnymi upominkami.

Najmłodsi zostali zachęceni również do wzięcia udziału w konkursie plastyczno - fotograficznym "Stok nie jest dla bałwanów": http://policja.pl/pol/bezpieczenstwo-na-stoku/konkurs/28400,Konkurs-plastyczno-filmowy-Stok-nie-jest-dla-balwanow.html

 • Policjantka podczas prowadzenia pogadanki na temat bezpiecznych wraz z dziećmi u podnóża stoku w Cisowej.
 • Policjantka podczas prowadzenia pogadanki na temat bezpiecznych wraz z dziećmi u podnóża stoku w Cisowej.
 • Policjantka podczas prowadzenia pogadanki na temat bezpiecznych wraz z dziećmi u podnóża stoku w Cisowej.
 • Policjantka podczas prowadzenia pogadanki na temat bezpiecznych wraz z dziećmi u podnóża stoku w Cisowej.
 • Policjantka podczas prowadzenia pogadanki na temat bezpiecznych wraz z dziećmi u podnóża stoku w Cisowej.
 • Policjantka podczas prowadzenia pogadanki na temat bezpiecznych wraz z dziećmi u podnóża stoku w Cisowej.
 • Policjantka podczas prowadzenia pogadanki na temat bezpiecznych wraz z dziećmi u podnóża stoku w Cisowej.
 • Policjantka podczas prowadzenia pogadanki na temat bezpiecznych wraz z dziećmi u podnóża stoku w Cisowej.
 • Policjantka podczas prowadzenia pogadanki na temat bezpiecznych wraz z dziećmi u podnóża stoku w Cisowej.
 • Policjantka podczas prowadzenia pogadanki na temat bezpiecznych wraz z dziećmi u podnóża stoku w Cisowej.
 • Policjantka podczas prowadzenia pogadanki na temat bezpiecznych wraz z dziećmi u podnóża stoku w Cisowej.
 • Policjantka podczas prowadzenia pogadanki na temat bezpiecznych wraz z dziećmi u podnóża stoku w Cisowej.
 • Policjantka podczas prowadzenia pogadanki na temat bezpiecznych wraz z dziećmi u podnóża stoku w Cisowej.
 • Policjantka podczas prowadzenia pogadanki na temat bezpiecznych wraz z dziećmi u podnóża stoku w Cisowej.
 • Policjantka podczas prowadzenia pogadanki na temat bezpiecznych wraz z dziećmi u podnóża stoku w Cisowej.