Wiadomości

,,Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” - ,,Magiczne spotkania profilaktyczne – wybieram radość”.

Data publikacji 27.08.2020

Zawierciańscy  mundurowi odwiedzają miejsca zorganizowanych wypoczynków w powiecie zawierciańskim. Pomimo tego, że wakacje powoli zmierzają ku końcowi, zawierciańscy mundurowi do ostatnich dni uczestniczą w działaniach profilaktycznych. Nie tylko sprawdzają, czy zachowane są podstawowe zasady bezpieczeństwa, ale również przypominają dzieciom i młodzieży, co robić, aby być bezpiecznym.

W dniu wczorajszym Policjanci z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii zawierciańskiej jednostki na terenie powiatu Zawierciańskiego przeprowadzili akcję profilaktyczną ,,Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, ,,Narkotyki, dopalacze zabijają”, ,,Nie reagujesz – akceptujesz”.

Policjanci przeprowadzali rozmowy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami odpowiedzialnymi za zajęcia oraz wypoczynek, w szczególności omawiali zasady bezpiecznego sposobu poruszania się poza budynkami i obiektami gdzie odbywa się ruch publiczny a także w miejscach odbywania się zajęć. Szczegółowo omówione zostały zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mundurowi dużą uwagę poświęcili bezpieczeństwu na drodze pieszych, wskazując poprawne zachowania nietylko podczas węrdrówek, ale również w ruchu miejskim. Omówili także postępowania podczas napotkania dzikiej zwierzyny, bezpiecznego zachowania się w wodzie oraz terenach otaczających zbiorniki wodne.

W prelekcjach uczestniczył też przedstawiciel grupy GOPR, który omówił specyfikę pracy ratownika górskiego oraz zapoznał uczestników z wykorzystywanym sprzętem podczas akcji ratowniczych. Przypomniał o zasadach zachowywania się na szlakach podczas wycieczek w góry i do masywów leśnych.

W ramach spotkania przeprowadzony został konkurs dotyczący bezpieczeństwa podczas wypoczynku, a aktywnym uczestnikom prelekcji wręczone zostały nagrody w postaci przedmiotów służących do gier i zabaw, a także elementy odblaskowe.

Na terenie gminy Pilica policjanci w ramach akcji profilaktycznej ,,Magiczne spotkania profilaktyczne - wybieram radość”, przeprowadzili prelekcję na temat odpowiedzialność prawnej nieletnich, przejawów demoralizacji oraz zasad bezpieczeństwa.

Podczas spotkań policjanci przypominają o zasadach bezpieczeństwa zawiązanych z epidemią oraz przestrzegają przed zażywaniem środków psychoaktywnych.