Kilka słów o regionie... - Region IPA Zawiercie - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Region IPA Zawiercie

Kilka słów o regionie...

Choć jesteśmy młodym regionem – rozpoczęliśmy działalność w dniu 9 lutego 2006 r. jako 34. region IPA w strukturach Śląskiej Grupy Wojewódzkiej z siedzibą w Katowicach – to od tego czasu udaje nam się czynnie uczestniczyć w życiu powiatu zawierciańskiego.

Choć jesteśmy młodym regionem – rozpoczęliśmy działalność w dniu 9 lutego 2006 r. jako 34. region IPA w strukturach Śląskiej Grupy Wojewódzkiej z siedzibą w Katowicach – to od tego czasu udaje nam się czynnie uczestniczyć w życiu powiatu zawierciańskiego.

 

Współpracujemy z Jurajską Grupą GOPR, Urzędem Miasta oraz lokalnymi samorządami, nawiązaliśmy kontakty z policjantami z miast partnerskich we Włoszech, Ukrainie, Austrii i Słowacji. Spotykamy się na imprezach integracyjnych gdzie wspólnie między innymi wędrujemy, zwiedzamy, ale też uczymy się udzielania pierwszej pomocy.

 

Wielu członków Regionu IPA Zawiercie, to doświadczeni instruktorzy sztuk walk, strzelectwa, prawnicy, kolekcjonerzy – to między innymi ich potencjał pozwala nam tak prężnie działać na rzecz naszego regionu.

 

Choć mieszkamy w województwie śląskim, które kojarzy się z przemysłem i wysokim stopniem zurbanizowania, to jednak rejon naszego działania, to przepiękna jura krakowsko –częstochowska – z wieloma zamkami, ostańcami , jaskiniami i unikalną przyrodą. Wszystkie te elementy oczarowały i nadal czarują odwiedzających nasze strony.