Przekaż jeden procent podatku - Region IPA Zawiercie - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Region IPA Zawiercie

Przekaż jeden procent podatku

Po raz kolejny zbliża się termin złożenia deklaracji podatkowych i możliwość przekazania 1% waszego podatku na Organizacje Pożytku Publicznego. Liczymy, że po raz kolejny zdecydujecie się wesprzeć naszą działalność.

Po raz kolejny zbliża się termin złożenia deklaracji podatkowych i możliwość przekazania 1% waszego podatku na Organizacje Pożytku Publicznego. Liczymy, że po raz kolejny zdecydujecie się wesprzeć naszą działalność.

 

Główne cele działania REGIONU IPA ZAWIERCIE MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POLICJI , to wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym także upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
Wsparcie dla potrzebujących i ciężko chorych członków stowarzyszenia poprzez celowe wskazanie przekazanych kwot z 1 %.

 

Przekazując ten jeden procent podatku pomożesz nam rozwijać programy promujące idee porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
Wypełniając formularz zeznania podatkowego, na jego ostatniej stronie znajduje się sekcja związana z przekazywaniem 1%. Należy podać w niej nazwę organizacji, której przekazuje się 1% podatku (Śląska Grupa Wojewódzka IPA) oraz jej numer KRS 0000026054.


Poniżej można umieścić dane, które zostaną nam przekazane przez Urząd Skarbowy lub w odpowiedniej pozycji wskazać konkretny cel darowizny – REGION IPA ZAWIERCIE.

 

 

Jeżeli przekażesz nam 1% swojego podatku prosimy potwierdzić wpłatę na adres: ipazawiercie@wp.pl lub telefonicznie 722087196