Podziękowanie - Region IPA Zawiercie - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Region IPA Zawiercie

Podziękowanie

Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tablicy pamiątkowej ku czci zamordowanych przez NKWD w 1940 roku policjantów II RP - synów ziemi zawierciańskiej.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tablicy pamiątkowej ku czci zamordowanych przez NKWD w 1940 roku policjantów II RP - synów ziemi zawierciańskiej.