PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Skargi i wnioski

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W ZAWIERCIU
I JEGO I ZASTĘPCA


w sprawach skarg i wniosków przyjmują
w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu ul. Kasprowicza 9
w każdy poniedziałek w godz. od 14:00 do 18:00

  

Ponadto przyjęcia interesantów w sprawach skarg realizowane są:


przez funkcjonariuszy Zespołu Kontroli KPP Zawiercie
od poniedziałku do piątku ( z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
w godz. 7:30 – 15:30 pok. 206 tel. (32) 67 38 257

 

 

 Komendanta Komisariatu Policji w Łazach
w każdy poniedziałek w godz. od 12:00 do 18:00

 

Komendanta Komisariatu Policji w Szczekocinach
w każdy poniedziałek w godz. od 12:00 do 18:00

 

Komendanta Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu
w każdy poniedziałek w godz. od 12:00 do 18:00