Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów RSW RP przy KPP w Zawierciu