Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło Nr 25 w Zawierciu

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

Data publikacji 27.03.2014

W dniu 19.03.2014 r w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Koła Nr 25 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium za ostatni rok działalności. Wybrano nowy Zarząd w składzie:

  • Prezes Zarządu - Zdzisław Słota
  • Wiceprezes Zarządu - Adam Pałucha
  • Skarbnik - Stanisław Kotnis
  • Sekretarz Zarządu - Zygmunt Barski
  • Członkowie Zarządu - Teresa Dzób, Adam Pańczyk, Czesław Dworak, Kazimierz Sobusik
  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Kazimierz Kaliściak

 

W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu insp. Robert Szczypka oraz Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach Jerzy Brudnicki. Na zakończenie wręczono wyróżnienia dla członków Koła: Stanisława Kotnisa i Ryszarda Powązki oraz Władysława Widawskiego.