Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło Nr 25 w Zawierciu

Spotkanie Opłatkowe 2014

Data publikacji 24.12.2014

W dniu 18grudnia 2014 roku odbyło się Spotkanie "Opłatkowe" Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła Nr 25 w Zawierciu wraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Rudnikach

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Prezydent Zawiercia Witold Grim, Wójt Gminy Włodowice Adam Szmukier, Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu insp. Robert Szczypka, Komendant Komisariatu Policji w Łazach Krzysztof Świderski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach Piotr Stypa, Wicestarosta Powiatu Zawierciańskiego Konrad Knop oraz Proboszcz Parafii w Rudnikach ks. Stanisław Styczyński. Podczas spotkania Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach Piotr Stypa odznaczył Prezydenta Zawiercia Witolda Grima "Odznaką Honorową Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach". Odznaką Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie uhonorowano także Kazimierza Kaliściaka, Czesława Dworaka, Kazimierza Sobusika, Adama Pańczyka oraz Zygmunta Barskiego.