Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło Nr 25 w Zawierciu

Walne zgromadzenie

Data publikacji 27.03.2011

W dniu 25.02.2011 roku podczas walnego zgromadzenia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów RSW RP przy KPP w Zawierciu uhonorowano za zasługi dla stowarzyszenia Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu insp. mgr Adama PAŁUCHA oraz członków stowarzyszenia Kazimierza KALIŚCIAKA i Kazimierza SOBUSIKA.