Wiadomości

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie” - debata inauguracyjna

Data publikacji 27.04.2017

Wczoraj w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Zawierciu odbyła się debata pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W inauguracyjnej debacie uczestniczyli przedstawiciele samorządów oraz podmioty odpowiedzialne za szeroko pojęte bezpieczeństwo. Podczas debaty policjanci zaprezentowali „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa”, aplikację „Moja komenda” oraz omówili program „Dzielnicowy bliżej nas”.

Jednym z priorytetowych zadań polskiej Policji jest wzmocnienie współpracy z lokalną społecznością. W tym celu  na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony cykl spotkań ze społeczeństwem zatytułowany „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW”. Debaty społeczne mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa, wymagających podjęcia działań prewencyjnych.
Na wczorajsze spotkanie, które zorganizowała zawierciańska komenda zaproszono przedstawicieli samorządów z terenu całego powiatu, osoby reprezentujące podmioty odpowiedzialne za szeroko pojęte bezpieczeństwo oraz wszystkich mieszkańców. Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu insp. Ryszard Skowroński przywitał przybyłych gości i zachęcił do aktywnego udziału w dyskusji. Na sali obecny był też pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu podinsp. Arkadiusz Mista.
W pierwszej części spotkania przedstawiono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, za pomocą której mieszkańcy mają możliwość sygnalizowania policji zagrożeń, występujących w ich najbliższym otoczeniu. Omówiono założenia rządowego programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz innych przedsięwzięć profilaktycznych, podejmowanych przez policję i samorządy na rzecz bezpieczeństwa. Zaprezentowano też możliwości mobilnej aplikacji „Moja Komenda”, która bardzo ułatwia kontakt z dzielnicowym. Przedstawicielki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu przybliżyły słuchaczom problem uzależnienia od internetu oraz zagrożeń dzieci i młodzieży płynących z cyberprzestrzeni. Pokazane przez prelegentów  filmy utrwaliły i zobrazowały omawiane tematy.
Kolejnym punktem debaty była dyskusja na temat nowych, zaproponowanych przez policję rozwiązań. Uczestnicy spotkania wypowiadali się na temat wdrożonych już aplikacji proponując różne drobne usprawnienia. Najwięcej emocji wzbudzały tematy związane z profilaktyką i oczekiwaniami dotyczącymi służby dzielnicowych.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom debaty za tak liczne przybycie i aktywne uczestnictwo.

Ładowanie odtwarzacza...