Policjanci z wizytą w domu pomocy społecznej - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Wiadomości

Policjanci z wizytą w domu pomocy społecznej

Data publikacji 11.07.2019

Zawierciański profilaktyk wraz z dzielnicowym odwiedzili podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu. Spotkanie było okazją do przekazania uczestnikom cennych porad. Głównym tematem spotkania było bezpieczeństwo mieszkańców zarówno na terenie placówki, jak i w obszarze publicznym.

Zawierciańscy policjanci odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu. Głównym celem wizyty było przekazanie podopiecznym najważniejszych zasad bezpiecznego zachowania zarówno w placówce, jak i poza nią. Mundurowi wskazali, jak ustrzec się przed oszustami, czy złodziejami. Omówili też podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególną uwagę poświęcając poprawnemu przechodzeniu przez jednię i poruszaniu się w jej pobliżu. Policjanci omówili też temat bezpieczeństwa w komunikacji, zalecając uczestnikom, aby w trakcie podróży zajmowali miejsca bardziej widoczne i nie obawiali się prosić o pomoc. Tematem rozmów były również problemy dnia codziennego mieszkańców. Zostali oni poinformowani o konsekwencjach prawnych, które mogą ponieść za swoje niezgodne z prawem zachowania. Dzielnicowy przedstawił możliwości pomocy w zakresie swojej służby, a także namawiał mieszkańców do nawiązywania kontaktu z policjantami dzielnicowymi. Stróże prawa zaapelowali również do mieszkańców domu, aby nie byli obojętni na zachowania niezgodne z prawem i aby informowali o sytuacjach, które zagrażają zarówno im, jak i innym podopiecznym placówki. Informacje przekazane przez policjantów, były bardzo uważnie słuchane, czego dowodem mogą być zadawane pytania i rozmowy po zakończeniu prelekcji. Całe spotkanie przebiegło w bardzo miłej, przyjaznej atmosferze, a mundurowi zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Nie zabrakło również wspólnych, pamiątkowych zdjęć.

 • Dzielnicowy prowadzi prekekcje dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej.
 • Zdjęcie siędzących na sali podopiecznych Domu Pomocy Społecznej.
 • Na pierszym planie siedzące kobiety słuchające policyjnych porad.
 • Policyjny profilaktyk w takcie prelekcji dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej.
 • Policyjny profilaktyk dyskutuje z jednym podopiecznych Domu Pomocy Społecznej.
 • Dzielnicowy prowadzi prelekcje dlai podopiecznych Domu Pomocy Społecznej.
 • Pamiątkowe zdjęcje policyjnego profilaktyka w towarzystwie siędzącego na wózki podopiecznego Domu Pomocy Społecznej.
 • Pamiątkowe zdjęcje policyjnego profilaktyka w towarzystwie dzienicowego i dwóch podopiecznych Domu Pomocy Społecznej.
 • Pamiątkowe zdjęcje policyjnego profilaktyka w towarzystwie podopiecznej Domu Pomocy Społecznej.
 • Pamiątkowe zdjęcje policyjnego profilaktyka w towarzystwie dzielnicowego i podopiecznego Domu Pomocy Społecznej.
 • Pamiątkowe grupowe zdjęcje podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w towarzystwie policyjnego profilaktyka i dzielnicowego.