Mobilna wystawa o Handlu ludźmi w Zawierciu - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Wiadomości

Mobilna wystawa o Handlu ludźmi w Zawierciu

Data publikacji 04.09.2019

Wczoraj w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu stanęła mobilna wystawa. Jej głównym tematem jest problematyka handlu ludźmi i zjawiska, które wchodzą w zakres tego procederu. O tych zagrożeniach można przeczytać w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Przez kolejne dwa tygodnie miłośnicy kina będą mogli zobaczyć ją na głównym holu przed salą widowiskową.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zainicjowało kampanię społeczną ukierunkowaną na problematykę handlu ludźmi i zagrożeń związanych z podejmowaniem pracy za granicą. Jednym z elementów tej kampanii jest mobilna wystawa poświęcona zjawiskom wchodzącym w zakres tego procederu. Wystawa będąca w dyspozycji Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego eksponowana jest w obiektach, gdzie istnieje duża szansa dotarcia do odbiorców.

Od wczoraj mieszkańcy Zawiercia mogą oglądać ją w Miejskim Ośrodku Kultury im. Adama Mickiewicza, gdzie na głównym holu przed salą widowiskową stanęło sześć profili z planszami. Umieszczone na nich informacje w języku polskim, angielskim i rosyjskim mają uświadomić odbiorcom powagę problemu, jakim jest handel ludźmi.

Ten okrutny rodzaj przestępczości zorganizowanej ma bardzo złożony charakter. Polska ze względu na swoje położenie, sytuację gospodarczą i społeczną jest zarówno krajem tranzytu osób na zachód Europy, jak również miejscem docelowym dla ofiar handlu ludźmi. Poszukujący pracy i lepszego życia są wykorzystywani do przymusowych zajęć, prostytucji, żebrania, czy do popełniania różnego rodzaju przestępstw lub wykroczeń. Wykorzystywani są do wyłudzania świadczeń, a ich prawa, jako pracowników nie są respektowane. Takie sytuacje mogą spotkać również osoby wyjeżdżającw za granicę w celach zarobkowych. Istotna jest więc świadomość swoich praw i obowiązków, które jako pracownicy mamy, a także wiedza na temat zagrożeń, które mogą czyhać w miejscu podjęcia pracy.

Pamiętaj!!!

Jeżeli jesteś ofiarą lub świadkeim handlu ludźmi, zgłoś się!!!

  • Plansze z informacjami na temat Handlu ludźmi wystawione w holu Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu
  • Plansze z informacjami na temat Handlu ludźmi wystawione w holu Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu
  • Plansze z informacjami na temat Handlu ludźmi wystawione w holu Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu
  • Plansze z informacjami na temat Handlu ludźmi wystawione w holu Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu
  • Plansze z informacjami na temat Handlu ludźmi wystawione w holu Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu
  • Plansze z informacjami na temat Handlu ludźmi wystawione w holu Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu