Promocja książki o Policji Państwowej - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Wiadomości

Promocja książki o Policji Państwowej

Data publikacji 29.11.2019

W Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach odbyła się promocja książki śp. Marcina Kani pt. Policja Państwowa w powiecie zawierciańskim 1927-1939. Jednym z uczestników spotkania był dyrektor Biura Edukacji Historycznej Muzeum Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak. Na sali nie zabrakło także kierownictwa zawierciańskiej komendy. Teraz czytelnicy mogą poznać strukturę, działalność, wojenne i powojenne losy funkcjonariuszy Policji Państwowej.

Organizatorem promocji książki Marcina Kani był Oddział Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach. Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach dr Andrzej Sznajder omówił naukowe osiągnięcia autora, podkreślając jego dociekliwość i skrupulatność w ustalaniu historycznych faktów. Pani Barbara Kania w swym wystąpieniu przybliżyła sylwetkę syna i podziękowała wszystkim osobom, z którymi współpracował. Następnie w panelu dyskusyjnym głos zabrali: Michał Chlipała z Katedry Historii Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, nadkom. Krzysztof Musielak - dyrektor Biura Edukacji Historycznej Muzeum Policji KGP oraz Grzegorz Grześkowiak - członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939. Wszyscy wskazywali, że jest to unikatowe i niezwykle rzetelne opracowanie, opisujące losy przedwojennych funkcjonariuszy. Należy też podkreślić, że książka została wydana 4 lata po śmierci autora, w roku, w którym obchodzimy 100-lecie powstania Policji Państwowej. W śród zaproszonych gości nie zabrakło Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu insp. Jacka Kurdybelskiego i jego zastępcy mł. insp. Arkadiusza Miśty.

„Opracowanie Marcina Kani jest rozszerzoną i uzupełnioną wersją jego pracy magisterskiej poświęconej działalności Policji Państwowej w powiecie zawierciańskim w latach 1927 – 1939. […] Praca ma z pewnością charakter mikrohistoryczny. Może być potraktowana jako studium szczegółowe do dziejów całej formacji policyjnej , której historia znalazła już dość spore odzwierciedlenie w dotychczasowej literaturze historycznej. […] Praca jest z pewnością w części lokalnej nowatorska, oparta na niebanalnym przez innych historyków materiale źródłowym. Poszukiwania zresztą obejmują nie tylko archiwa, ale i coś, co umyka zazwyczaj uwadze historyków. Pan Kania dotarł również do tradycji formacji przechowywanej w kolektywnej pamięci rodzin policjantów. To materiał, który pozwolił mu w sposób szczególny, w wielu wypadkach spersonalizowany, pokazać losy całej formacji.”

prof. zw.dr hab. Ryszard Kaczmarek

 • Za stołem, na którym położone są książki siedzą Michał Chlipała z Katedry Historii Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, nadkom. Krzysztof Musielak dyrektor Biura Edukacji Historycznej Muzeum Policji KGP oraz Grzegorz Grześkowiak członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939.
 • Przemówienie dyrektora Oddziału IPN w Katowicach dr Andrzeja Sznajder
 • Widok sali, na której siedzą zaproszeni goście. Na pierwszym planie dyrektor Oddziału IPN w Katowicach dr Andrzej Sznajder
 • Przemówienie Barbary Kani matki autora książki.
 • Widok sali, na której siedzą zaproszeni goście. Na pierwszym planie Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu insp. Jacek Kurdybelski i jego zastępca mł. insp. Arkadiusz Miśta.
 • Widok sali, na której siedzą zaproszeni goście. Na pierwszym planie rodzice zmarłego autora książki.
 • Przemówienie jednego z uczestników spotkania. W tle na ekranie wyświetlona jest okładka książki.
 • Wypowiedź jednego z uczestników spotkania. W tle widok sali, na której siedzą zaproszeni goście.
 • Przemówienie nadkom. Krzysztofa Musielaka dyrektora Biura Edukacji Historycznej Muzeum Policji KGP
 • Widok sali, na której siedzą zaproszeni goście.
 • Zdjęcie grzbietów trzech książek.
 • Zdjęcie pamiątkowe Krzysztofa Musielaka dyrektora Biura Edukacji Historycznej Muzeum Policji KGP, Barbary Kani matki autora, Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu insp. Jacka Kurdybelskiego i jego zastępcy mł. insp. Arkadiusza Miśty.
 • Zdjęcie stoiska z książkami i osób które je nabywają
 • Zdjęcie dyskutujących uczestników spotkania
 • Zdjęcie dyskutujących uczestników spotkania