Ogłoszenie dla kandydatów do służby w Policji - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Wiadomości

Ogłoszenie dla kandydatów do służby w Policji

Data publikacji 12.03.2020

ZGODNIE Z POLECENIEM KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, ZAWIESZA SIĘ DO ODWOŁANIA PROWADZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W STOSUNKU DO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI.

 

Terminy przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2020 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla garnizonu śląskiego następująco:

  • 27 luty;
  • 21 kwietnia;
  • 13 lipca;
  • 16 września;
  • 5 listopada;
  • 30 grudnia.

Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie śląskim, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

Ogłoszenie Komendant Wojewódzkiego Policji w Katowicach

Na podstawie cyklicznie przeprowadzanej analizy fluktuacji kadr w Policji, Komendant Główny Policji może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

Jeżeli jesteś zainteresowany przyjęciem do służby w określonym w ogłoszeniu terminie pamiętaj, że dokumeny musisz złożyć z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem!

 

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji mogą zgłaszać się osobiście do Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu (ul. Kasprowicza 9) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 oraz dodatkowo w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca do godz. 18.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).