Policyjna akcja "NURD" - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Wiadomości

Policyjna akcja "NURD"

Data publikacji 05.02.2020

W czwartek od samego świtu prowadzona będzie akcja pod nazwą „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Działania te maja wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.

Akcja prowadzona jest od godziny 6.00 i zostanie zakończona o 22.00. W działaniach wykorzystany jest specjalistyczny sprzęt, między innymi nieoznakowany radiowóz wyposażony w wideorejestrator. Planowane działania policyjne "NURD" są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach działań stróże prawa zwracają szczególną uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądają się, czy piesi, rowerzyści lub motorowerzyści nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego. Z uwagi na dużą ilość zdarzeń drogowych, do których dochodzi w rejonie przejść dla pieszych, policjanci także w tych miejscach będą kontrolować zachowania uczestników ruchu drogowego.